Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • Analyse d'un petit exercice routinier de propagande 2

  28 juin 2013

  En revanche, si les auditeurs ou les lecteurs des journaux, dont nous avons sélectionné un peu au hasard un exemple, pourraient continuer à penser qu'ils ont été dupés, ne voilà-t-il pas que, pour couronner le tout, l'article «informationnel» est suivi...

 • De la sortie d'Egypte à la sortie de France

  08 avril 2014

  En ces jours qui précèdent la fête de Pessah, il n'est pas inopportun de relever certaines similitudes entre la sortie d'Egypte, premier départ de l'exil vers la Palestine, et celle d'Edom, dont celle de la France retient ces derniers temps l'attention....

 • מהשחלת הדת הרפורמית ועד לכפיית יום אידם של הנוצרים כיום השביעי

  16 mai 2016 ( #מאמרים בעברית )

  בימים האחרונים מתרבים סימני הפריצה בצביון היהודי של המדינה כשהסדקים נראים כהולכים ומתרחבים. באווירת גזרת האיסור שהוטל על היהודים להתפלל במקום מקדשנו (עניין בו נתניהו דווקא כן נאבק בבג"ץ, כי למיטב הבנתי בית המשפט מתיר), שכללה השפלה – שעברה בשקט – של רב...

 • לקרוא לילד בשמו, ולא לקרוא לילד שלא בשמו ; ומי שמכנה אינו-יהודי בתואר פלסטינאי\פלשתינאי לא מודה בארצו

  22 juin 2016 ( #מאמרים בעברית )

  כשרופא חותר למציאת פתרון לבעיה רפואית, עיקר עבודתו היא לשים שם על המחלה. כל עוד היא לא תזוהה בוודאות, הוא יסתפק במתן תרופות להרגעת התופעות בלבד. כן הוא הדבר כאשר יש להגדיר כל איום. ובהקשר הזה אני תמיד נדהם מחדש נוכח הלשון התקשורתית פוליטית בקשר לשאיפות...

 • Israël : comment un besoin politique efface toute la souffrance du peuple derrière une seule image

  27 décembre 2015

  D'Avichaï Raviv à l'inconnu au capuchon couvert par la censure ; de Doura à Douma, comment l'image d'Israël est entachée Une nouvelle affaire vient de défrayer la chronique en Israël. Seules les âmes aguerries n'ont pas couru tête baissée dans le piège....

 • Les prisonniers de Douma : et ça continue

  03 janvier 2016

  C'est bien connu. Netanyahou est l'homme de droite par excellence. En termes de politique israélienne, et surtout en tant que chef du Likoud, il est donc l'homme du «grand Israël», le défenseur des droits immémoriaux des Juifs sur l'ensemble de la terre...

 • מלחמה בייפוי כוח

  29 juillet 2015

  האויב נלחם בישראל בייפוי כוח ~~בפרשה שלנו כתוב "נתן לך חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת" (דברים ד,ח). רש"י מפרש : "הגונים ומקובלים". משמע שנשארת אפשרות של חוקים ומשפטים לא צדיקים, לא ככל התורה הזאת, לא הגונים ולא מקובלים. וכשאנו עדים היום להתנהלות...

 • על יהודה ושומרון תהיה מלחמה

  23 juillet 2015

  אמירתו של הרב קוק מתנוססת ברחובותינו : "על יהודה ושומרון תהיה מלחמה". גם כשהמשפט לא מוצא מהקשרו, רבים שואלים את עצמם מה הכוונה. האם יש להבין מזה שאנשים ירדו למחתרת וילחמו חמושים מול העוברים את הפקודות הבלתי חוקיות בעליל הסותרות את כל משמעות הימצאותנו...

 • Gaza, dix ans déjà ; ou comment la menace et la violence paient. Mais à qui appartient la terre ?

  17 juillet 2015

  S'en prendre aux faibles pour la paix Paradoxalement peut-être – le paradoxe n'est qu'apparent – un constat s'établit : parce qu'on n'aime pas la violence, on pactise avec elle. Il y a dix ans, quelque huit mille citoyens étaient expulsés de leur foyer....

 • Quel antisémitisme menace-t-il Israël aujourd'hui ?

  24 avril 2015

  Réflexion sur les trois semaines de Pessah à l'Indépendance, en passant par le Yom Ha-Shoah et le jour du souvenir Proximité de Pessah et du Yom Ha-Shoah :raison technique De Pessah au jour de l'Indépendance d'Israël, presque trois semaines s'écoulent....

 • Pourquoi Charlie Hebdo ne s'est pas protégé

  26 janvier 2015

  La France de demain ? Quelle France de demain ? Beaucoup estiment que le journal Charlie Hebdo aurait pu prévenir l'attaque soit en déménageant dans un lieu plus sûr, soit en blindant ses locaux. A l'instar des institutions israéliennes menacées sur le...

 • La Palestine, c'est la terre d'Israël

  04 décembre 2014

  Tel-Aviv est en Palestine. Ramat-Gan est en Palestine. Bené-Berak, où Rabbi Eliézer, et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon se réunissaient pour s'entretenir de la sortie d'Egypte si tard que leurs élèves allèrent les retrouver pour leur signifier que l'heure...

 • Le sionisme n'est pas une invention laïque

  23 février 2016

  Tout le monde a entendu parler d'Herzl, mais qui a entendu parler de rabbins comme Kalisher, Alkalaï, Friedlander, ou encore Chelouch ou Mouyal ? Quand on considère les précurseurs du sionisme, l'approche reste très manichéenne. Une légende tenace voit...

 • La fin d'une civilisation victime de sa conception

  14 janvier 2016

  Des idées reçues, qui peuvent être vraies dans certains contextes bien précis, deviennent dangereuses dès lors qu'elles obtiennent un large assentiment auprès d'une opinion non critique et qu'elles s'ancrent profondément en postulats. A l'instar de la...

 • Importer en Europe un conflit qui ne nuise qu'aux Juifs ? Impossible !

  03 février 2016

  On ne peut importer un conflit uniquement contre les Juifs Import export fluctueux du conflit antisémite Il peut être intéressant de se demander dans quel sens circule l'importation de conflit. Avec la mondialisation, les repères s'estompent, les frontières...

 • Histoire d'un héros franco-israélien oublié, qui ne sera décoré ni par la France, ni par Israël

  29 février 2016

  Synagogue du Rav Haïm, Beth-El, shabbat matin. Un kiddoush un peu particulier convie les fidèles à s'attarder à la sortie de l'office, sur le coup des dix heures et quart. En cette fin février, il fait doux, le soleil n'agresse pas les traits du visage....

 • Le logiciel est innocent

  20 mars 2016

  Cette année est doublement bissextile. Des deux calendriers que nous connaissons bien, l'un lui ajoute un jour, l'autre un mois. Il y a quelques jours, c'était le 29 février. Drôle de date que le 29 février. Comme chacun sait, elle sert à réajuster le...

 • Israël : Le gouvernement ne serait-il pas tombé pour changer dans un piège médiatique ?

  27 mars 2016

  Mobilisation générale de l'opinion pour libérer le soldat de Tsahal enfermé par une moralisation assassine Les réactions à chaud sont-elles bonnes conseillères? Cela fait deux jours que l'opinion gronde contre le gouvernement qui a fait emprisonner un...

 • Qui est palestinien et qui a l'air d'un gant vide ?

  29 mars 2016

  Attribuer aux colons arabo-musulmans de la terre d'Israël le nom de Palestiniens, revient, pour un Juif, à trahir son propre lien avec son sol. Le Midrash rapporte que si Moshé n'est pas entré en Palestine, c'est qu'il n'avait pas reconnu sa patrie. Bien...

 • Netanyahou : quand la cape prend vie et échappe des mains du matador

  06 avril 2016

  Netanyahou est un toréador. Il affiche toutes sortes de chiffons rouges en nous disant : «Allez-y, énervez-vous.» Et nous, dans tout ça? Nous sommes des bœufs. Chiffons rouges américains Nombreux sont ceux parmi nous qui, avec une impatience contenue,...

 • Pessah : de l'esclavage à la table du Seder

  18 avril 2016

  Des millions d'Israéliens et de membres de la communauté d'Israël à travers le monde finiront de brûler le reste de leur levain vendredi matin. Les maisons s'habilleront de fête et les somptueux couverts prendront place pour consolider cette ambiance...

 • Le typhon pro-islamiste qui contamine les autorités du monde libre n'épargne pas Israël

  19 avril 2016

  Le colonisé suit son ancien colonisateur Israël n'est pas épargné par cette attitude irrationnellement obséquieuse envers tout ce qui touche aux pays arabes et à l'islam. Il est vrai que la tentative qui fonctionne merveilleusement bien en France a de...

 • N'être d'aucune opinion ni d'aucun groupe permet-il de vivre plus longtemps?

  03 mai 2016

  On dit souvent que pour comprendre les gens, il faut se mettre à leur place en évitant autant que faire se peut d'émettre des jugements de valeur aussi brefs que foudroyants. Ce n'est pas pour rien que dans le cadre des relations de l'homme à son prochain,...

 • L'alternative qui viendra à bout de l'islamisme conquérant : la lutte ou l'anéantissement

  04 mai 2016

  Comment sera vaincue l'expansion islamique (car elle le sera) ? Qu'est-ce qui en viendra à bout ? Nous l'allons voir, ce dernier système sera limité si l'on met le holà, ou alors quand il épuisera les ressources globales et perdra par là même sa force...

 • Messages codés : Alef ? Tav. Beth ? Shin. Abraham ? Israël. 1948 ? 1948. Gog et Magog, ou gag et démagogie ?

  13 juin 2016

  L'indépendance d'Israël indiquée en filigrane depuis la nuit des temps Un écrit dont les équidistances frappent l'entendement L'écriture cartésienne nous a tous à un moment ou à un autre poussés à considérer l'écriture biblique comme hermétique, répétitive,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>